Arbitrage

Binnen de club hanteren we een aantal afspraken ten aanzien van de arbitrage. De belangrijkste afspraken staan hieronder genoemd. Het volledige arbitrageplan kun je lezen door in te loggen op Mijn MHC Lelystad, onder club-documenten-arbitrage.

 • Alle spelende leden vanaf 16 jaar, moeten in het bezit zijn van een geldige scheidsrechterkaart (CS-kaart). Indien je als spelend 16+ lid (bij aanvang seizoen) niet in het bezit bent van een kaart, ben je in principe ook niet speelgerechtigd. Nieuwe spelende leden 16+ en leden die na langere afwezigheid weer gaan spelen dienen hun kaart binnen één jaar te halen.
 • De arbitragecommissie organiseert enkele malen per jaar een examen en nodigt kandidaten daarvoor uit.
 • Alle spelende leden met een scheidsrechterkaart zijn verplicht om wedstrijden te fluiten zodra zij 16+ zijn. Aanwijzing gebeurt vanuit de commissie.
 • De fluitbeurten worden zoveel mogelijk ingedeeld op basis van evenredige verdeling over de scheidsrechters van het desbetreffende niveau. Je moet minimaal 2 wedstrijden per seizoenshelft zelf fluiten, daarboven mag je ze wegruilen.
 • Wedstrijden van D- C- en B-jeugd mogen worden gefloten door junioren, wedstrijden van A-jeugd en senioren worden gefloten door senioren.
 • Scheidsrechter hebben de mogelijkheid zichzelf op wedstrijden in te plannen. Bij indeling door de commissie streven we er naar rekening te houden met persoonlijke voorkeuren, dit is echter niet altijd te garanderen.
 • Als je niet kunt op de aangewezen dag, zorg je zelf voor vervanging. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de arbitragecommissie. Je afwezigheid melden bij de commissie, vrijwaart je niet van deze verplichting. TIP: begin van het jaar is een bericht verstuurd met daarin een uitnodiging voor een Whatsapp groep met daarin alle scheidsrechters van ongeveer hetzelfde niveau. Die groep kan je gebruiken om het ruilen te vergemakkelijken.  
 • Wanneer je niet aanwezig bent op de aangewezen wedstrijd én je hebt geen vervanging geregeld, kan er een schorsing voor je eigen wedstrijden volgen. De tuchtcommissie beslist hierover.
 • Als je een wedstrijd ruilt, van iemand overneemt óf je wordt ter plekke gevraagd om te fluiten omdat iemand niet is verschenen, verzoeken we je dat door te geven aan de arbitragecommissie. Dan krijg je van ons de codes voor het wedstrijdformulier én staat je fluitbeurt geregistreerd in Lisa.
 • Weet je bij voorbaat al dat je langere tijd afwezig bent door bv buitenlandbezoek, meldt dat dan even bij ons. Dan kunnen we daar bij het plannen rekening mee houden. Zo niet, dan moet je toch zelf voor vervanging zorgen.
 • Vanaf seizoen 2017-2018 wordt ook van coaches niveau D en hoger verwacht dat zij beschikken over voldoende spelregelkennis. Daarom dienen zij ook de scheidsrechterskaart te halen. Uiteraard is er voor deze groep vrijwilligers geen fluitverplichting.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de arbitragecommissie


RefCom4All.
hieronder de link naar refcom4all.
http://www.refcom4all.com