Contributie seizoen 2019 - 2020


Categorie

Contributie
Abonnement Funkeys 4-5 jaar 158,=
Benjamins 6 t/m 6 jaar 158,=
F-jeugd 7 t/m 7 jaar 185,=
E-jeugd 8 t/m 9 jaar 231,=
D-junioren 10-11 jaar 256,=
C-junioren 12-13 jaar 256,=
B-junioren 14-15 jaar 281,=
A-junioren 15-16 jaar 281,=
Senioren 18 t/m 34 jaar 312,=
Veteranen / Veterinnen 312,=
Niet spelende leden 50,=
Trainingsleden 180,=
Trimmer 180,=
Topteam contributie 16,=
Selecties contributie 11,=
Zaalhockey 68,50

* Trim- of trainingsleden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.
** Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen en/of te trainen.

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen plaatsvinden.

Wanneer de contributie op 30 november van het lopende seizoen, na een ontvangen herinnering, nog niet door de club kon worden geïnd, is de club gerechtigd een boete op te leggen van respectievelijk € 25. Tevens wordt daarna de inning in handen gegeven van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid. Tenzij het lid met instemming van de penningmeester een betalingsregeling heeft getroffen. Het lid kan hiertoe een verzoek indienen bij de penningmeester

Waar de midwintercompetitie van de Bond echter gratis is, rekent zij voor de zaalcompetitie per team wel een extra bedrag. Omdat veel van onze teams zich de laatste jaren steeds fanatieker op het zaalhockey richten (en ook in de zaal willen trainen: dus zaalhuur) is besloten deze kosten aan de betreffende teams door te berekenen.

In het geval van de selectieteams en 1ste teams behoudt de Technische Commissie zich het recht voor om, omwille van de ontwikkeling van deze teams, hen in te schrijven in de zaalcompetitie.

Voor jeugdleden met een laag gezinsinkomen of financiële problemen is er de jeugsportregeling die een deel van de contributie kan vergoeden. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.

Jaarlijks wordt de contributie door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
Vragen over de ontvangen facturen kunt u hier naartoe sturen.