Lidmaatschap

Leuk dat je lid wilt worden van Mixed Hockey Club Lelystad! Om je aan te melden als (proef)lid, moet je gebruik maken van het inschrijfformulier.

Trainingen
Wij streven ernaar ieder team tweemaal per week te laten trainen. Trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Meer informatie over het trainingsschema vind je hier. Als jij bent aangemeld als (proef)lid ontvang je zo snel mogelijk een mail waarin informatie staat over wanneer je wordt verwacht op de training(en).

Contributie
Voor het betalen van de contributie ontvang je een factuur. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan naar wens in één keer of termijnen worden voldaan. Indien betaling in termijn gewenst is dan verzoeken we je contact op te nemen met de penningmeester. Bij betaling in termijnen is het afgeven van een automatische incasso machtiging verplicht. Meer informatie over de contributie vindt je hier.

Opzeggen
Je kunt je lidmaatschap voor het komende seizoen alleen kosteloos beëindigen als je vóór 1 juni opzegt.

Zeg je je lidmaatschap op na 1 juni? Dan ben je het komend seizoen nog steeds lid van MHC Lelystad en betaal je ook het gehele contributiebedrag voor het komende seizoen. Als je geen lid meer wil zijn van MHC Lelystad betaal dan het gehele contributiebedrag in één keer. Pas dan kun je eventueel lid worden bij een andere club.

Omdat onze contributievoorwaarden duidelijk op de website worden vermeld, stuurt onze ledenadministratie aan het eind van het seizoen GEEN mail meer met "Blijf je erbij of zeg je op". 

Je kunt je lidmaatschap alleen per e-mail opzeggen door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Binnen één week ontvang je van de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van je opzegging. Let er goed op dat je deze bevestiging ontvangt. Als je namelijk geen bevestiging ontvangt dan hebben wij je opzegging nog niet in behandeling genomen en ben je nog steeds lid. 

Als je niet zeker weet of je volgend seizoen lid kunt blijven, bijvoorbeeld in verband met studie, stage, eindexamen, selectietraining andere club etc, stuur dan voor 1 juni een e-mail naar de ledenadministratie, zodat we kunnen overleggen wat het beste bij jouw situatie past.

Uitzonderingen
Als je je lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributie plichtig. Uitzonderingen zijn: blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de stad.

Als je door blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze stad niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 50% contributie retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Meld je je met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 februari van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk.

Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de penningmeesterDit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Onze club kan niet zonder vrijwilligers!
Voor een vereniging als MHC Lelystad is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Zonder vrijwilligers functioneert onze vereniging eenvoudigweg niet. Dit zijn niet alleen leden, maar ook een groot aantal ouders van jeugdleden zijn voor- en achter de schermen actief. Wij stimuleren en waarderen de vrijwillige werkzaamheden van onze leden, en ouders van jeugdleden enorm.

Zou je vast willen nadenken waar je interesses liggen en hoe je de club kunt helpen? Op de club zijn er genoeg mensen die je bij het maken van een keuze kunnen helpen. Maar uiteraard kun je ook een mail sturen naar [email protected]

Met elkaar maken wij onze club nog leuker, gezelliger en succesvoller!