Organisatie

Algemeen bestuur
Tanja de Wit Voorzitter
Tijs van der Zanden Secretaris
Martijn Kok Penningmeester
Bart Schopman Algemeen bestuurslid
Marcel van Kersbergen Algemeen bestuurslid Groei
vacature Algemeen bestuurslid HR & Vrijwilligers
Arbitragecommissie
Miranda Nolles Coördinator
vacature Toewijzing Indelen scheidsrechters.
vacature Toewijzing Indelen scheidsrechters.
Barcommissie
Safia Baidjoe Coördinator
Gertjan Kalisvaart Beheer
Kascontrole commissie
vacature Commissaris
vacature Commissaris
Ledenadministratie
Daniel Otting Functionaris
Materialen & Onderhoud
Alex Kolder Beheer
PR & Communicatie
Ellen Mulder Functionaris
Miranda van Beeren Functionaris
Bianca Schutte Functionaris
Stephan van Hulten Functionaris
Sponsorcommissie
Maurice Godschalk Voorzitter
Stephan van Hulten Secretaris
vacature Functionaris
Technische Commissie
Marleen Beishuizen Voorzitter TC
Patrick van der Werff Coördinator Jongste Jeugd Jongens E/F
Mirjam van Ree Coördinator Jongste Jeugd Meisjes E/F
Thomas Srámek Coördinator Junioren Jongens A/B/C/D
Thijs van den Heuvel Coördinator Junioren Meisjes A/B
Marc Bannink Coördinator Junioren Meisjes C/D
Marleen Beishuizen Coördinator Senioren Heren/Dames
Alex Kolder Coördinator Senioren Veteranen/Veterinnen/Trimmers
Tuchtcommissie
Daniel Otting Functionaris
Patricia van Raaphorst Functionaris
Vertrouwenscontactpersonen
Noëlle Grijpma Functionaris Iedereen die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag kan zich richten tot een vertrouwenspersoon. Voor de MHC hockeyclub wil ik me graag beschikbaar stellen als vertrouwenspersoon. En in dat kader heb ik hieronder een geschetst van voor wie ik er graag wil zijn: het verlenen van eerste hulp, opvang en advies; het zoeken naar een oplossing van het gesignaleerde probleem door middel van onderzoek en overleg; het verlenen van ondersteuning bij het indienen van een eventuele klacht; het verlenen van nazorg. De vertrouwenspersoon verricht haar taken uitsluitend ten behoeve en met toestemming van de medewerker. De vertrouwenspersoon wordt in de gelegenheid gesteld haar taak naar behoren uit te oefenen. Daartoe wordt haar door het bestuur van de Hockeyclub MHC Lelystad de benodigde faciliteiten ter beschikking gesteld. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van de hockeyclub MHC Lelystad. Indien er voor de vertrouwenspersoon een persoonlijke reden is om een bepaald verzoek niet zelf in behandeling te nemen of indien er aan de zijde van degene die een beroep doet op de vertrouwenspersoon sprake is van twijfel over de objectiviteit en/of onafhankelijkheid van een vertrouwenspersoon, wordt het verzoek aangebracht bij een andere vertrouwenspersoon. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon in geval er persoonlijke conflictsituaties ontstaan waar binnen de lijn niet tot een oplossing gekomen kan worden.
Websitebeheer
Erik-Jan van Agteren Beheer LISA
Daniel Otting Beheer LISA
Erik-Jan van Agteren Beheer Website
Wedstrijdsecretariaat
Judith van den Hengel Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd
Maartje Franken Wedstrijdsecretaris Junioren
Judith van den Hengel Wedstrijdsecretaris Senioren
Zaalhockey
Sandy Vos van der Vijver Coördinator