Arbitrage 
Beste leden,

Binnen de club hanteren we een aantal afspraken ten aanzien van de arbitrage. De arbitragecommissie werkt aan een vernieuwd arbitragebeleid wat in de loop van het jaar aan de ALV zal worden voorgelegd. Nu brengen we alvast de huidige bestaande afspraken onder de aandacht.

 • Alle spelende leden vanaf 16 jaar, moeten in het bezit zijn van een geldige CS-kaart.

 • Indien als spelend 16+ lid (bij aanvang seizoen) niet in het bezit bent van een kaart, ben je in principe ook niet speelgerechtigd.

 • Nieuwe spelende leden 16+ en leden die na langere afwezigheid weer gaan spelen dienen hun kaart binnen één jaar te halen.

 • De arbitragecommissie organiseert enkele malen per jaar een examen en nodigt kandidaten daarvoor uit.

 • Alle spelende leden met een scheidsrechterkaart zijn verplicht om wedstrijden te fluiten zodra zij 16+ zijn.

 • Wedstrijden van D- C- en B-jeugd mogen worden gefloten door junioren, wedstrijden van A-jeugd en senioren worden gefloten door senioren.

 • Scheidsrechter hebben de mogelijkheid zichzelf op wedstrijden in te plannen. Bij indeling door de commissie streven we er naar zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke voorkeuren, dit is echter niet altijd te garanderen.

 • Indien je niet kunt op de aangewezen dag, zorg je zelf voor vervanging. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de arbitragecommissie.

 • Als je een wedstrijd ruilt, van iemand overneemt óf je wordt ter plekke gevraagd om te fluiten omdat iemand niet is verschenen, verzoeken we je dat door te geven aan de commissie. Dan krijg je van ons de codes voor het wedstrijdformulier én staat je fluitbeurt geregistreerd in Lisa.

 • Wanneer je niet aanwezig bent op de aangewezen wedstrijd én je hebt geen vervanging geregeld, zal dit worden doorgegeven aan het bestuur en je coach of aanvoerder. Het bestuur beslist over verdere maatregelen.

 • Weet je bij voorbaat al dat je langere tijd afwezig bent door bv buitenlandbezoek, meldt dat dan even bij ons. Dan kunnen we daar bij het plannen rekening mee houden. Zo niet, dan moet je toch zelf voor vervanging zorgen.

Met vriendelijke groet,
De arbitragecommissie 
Hoofdsponsor
Nog geen verslagen.
Design door EJA-webdesign | Powered by LISA