Algemene Leden Vergadering

donderdag 2 juli 2020   |   20:00 - 22:00   |   Gehele Clubhuis

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING M.H.C. Lelystad

Locatie: terrein MHCL (onder voorbehoud)

 

1. Welkom en vaststellen agenda

2. Vaststellen notulen ALV 5 februari 2020 (bijlage 1)

3. Terugblik seizoen 2019 – 2020

4. Begroting 2020 – 2021 (bijlagen 2a en 2b; ter vaststelling)

5. Voorstel contributieverhoging (bijlage 3; ter vaststelling) 

6. Voorstel vrijwilligersborg (bijlage 4; ter vaststelling)

7. Wijziging samenstelling bestuur

      a. Aftreden bestuurslid HR/Vrijwilligers Marcel Vrieling

      b. Benoeming nieuw bestuurslid Martijn Kok

      c. Overdracht ledenadministratie

      d. Vacatures bestuur en commissies

8. Gouden Fluit

9. Vooruitblik commissies

10. Rondvraag en sluiting