Coronamaatregelen en schema Corona-verantwoordelijken

12-3

Beste (ouders / verzorgers van) hockeyers,

Zoals jullie ondertussen allemaal al weten is de tweede seizoenshelft gestart. Helaas hebben we in ons land, en dus ook in onze hockeysport, nog steeds te maken met de Corona situatie en de bijbehorende maatregelen.

Gelukkig kunnen onze jeugd- en junioren leden gewoon trainen en dit geldt ook voor de senioren t/m 26 jaar, hopelijk mogen binnen niet al te lange tijd onze andere leden ook weer normaal trainen.

Om de trainingen mogelijk te maken moeten wij ons als club uiteraard houden aan de landelijke maatregelen. Tijdens de eerste seizoenshelft zijn er gelukkig veel ouders geweest die bereid waren om zich in te zetten als Corona verantwoordelijke. Voor het komende deel van het seizoen doen wij wederom een dringend beroep op u.

In samenspraak met de TC hebben wij als bestuur een mogelijkheid gevonden om de Corona-diensten eenvoudiger en makkelijker uitvoerbaar te maken. Wij hebben een schema opgesteld, zie bijlage, waarbij er vanuit ieder team, eens per week, één ouder als Corona verantwoordelijke dienst doet.

Op deze manier hoeft u minder aanwezig te zijn en kunnen onze jeugdleden verantwoord sporten.

Om dit te laten werken en alle jeugdleden dus de mogelijkheid te geven om te hockeyen is het enorm belangrijk dat een ieder zich aan het schema houdt en iedereen, als onderdeel van het team, de verantwoordelijkheid neemt om dit met elkaar als team te organiseren. Er moet dus op het moment, zoals gecommuniceerd in het schema, één ouder van het betreffende team als Corona verantwoordelijke aanwezig zijn.

Ø Is er geen Corona verantwoordelijke dan mag het betreffende team helaas niet trainen.

Om een en ander te borgen blijft nog wel de aanmelding via de LISA-app verplicht.

Uiteraard gelden de reeds bekende regels ook nog steeds:

·Heb je klachten? Blijf thuis.

·Geen publiek.

·Kleedkamers zijn afgesloten.

·Toiletten beperkt beschikbaar.

·Kom kort voor de training naar de club en verlaat het clubterrein direct na de training.

Wij willen als bestuur in de huidige, bijzondere tijd er alles aan doen om iedereen zoveel mogelijk te laten hockeyen. Om dit te kunnen realiseren hebben wij iedereen nodig, hou je dus aan alle bekende richtlijnen zodat iedereen op een veilige manier weer kan genieten van ons fantastisch leuke hockeyspelletje!

Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Bestuur MHC Lelystad

Bijlagen: Schema Corona verantwoordelijke teams

Overzicht werkzaamheden Corona verantwoordelijken


Tijdblok

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

16.30 - 17.30

 

 

 

 

Benjamins

E 6 teams

 

F Teams

 

 

 

 

 

 

17.30 - 18.30

 

 

 

MC2

MC4

E Teams

MD1

MD2

JD1

MC5

 

JC1

MD4

MD3

 

 

 

 

 

 

 

18.30 - 19.30

 

 

 

JB1

MC1

JC2

MB2

MB1

 

MB3

 

MA1

MA4

 

 

 

 

 

19.30 - 20.30

 

 

 

MA2

JA2

JA1

MA3

MC3

 

 

 

 

 

Bijlage: Schema Corona verantwoordelijke teams

Bijlage: Overzicht werkzaamheden Corona verantwoordelijken

Als Corona verantwoordelijke heb jij vanuit het bestuur de gedelegeerde bevoegdheid om leden, ouders/verzorgers en spelers aan te spreken op het naleven van protocollen en het houden aan de regels.

De werkzaamheden bestaan oa. uit:

·Het plaatsen van het hek, aan het begin van de weg zodat het voor iedereen duidelijk is dat deze weg voor auto’s is afgesloten (alleen van toepassing voor de eersten van de dag)

·Aanwezigheid bij het toegangshek van ons terrein om te waarborgen dat er alleen spelers en trainers ons terrein betreden.

·Toezicht houden op het naleven van de algemeen geldende regels en indien nodig mensen hierop aanspreken.

·Begeleiden van spelers indien er zich een situatie voordoet waarbij de trainer ondersteuning nodig heeft.

·Eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers, maar ook indien van toepassing voor controlerende instanties.

·Het ophalen en wegzetten van het hek, aan het begin van de weg (alleen van toepassing voor de laatsten van de dag)

Zorg dat je als Corona verantwoordelijke als zodanig goed herkenbaar bent, draag hierom een eigen veiligheidsvest. 
12-3-2021 Bestuur