Hockeyvereniging MHC Lelystad zoekt naar oplossing voor overlast roestwater

17-1 Nieuws

Namens Mixed Hockey Club Lelystad (MHCL) zal Tanja de Wit, penningmeester MHC Lelystad, op 18 januari een motie (idee) indienen: "Oplossing gezocht voor overlast roestwater bij hockeyvereniging MHC Lelystad”.

"Wij vragen om incidentele middelen die een duurzame bijdrage leveren aan de (technische) levensduur van het waterveld, beregeningsinstallatie en overige materialen op- en langs het veld, eigendom van de vereniging en/of Sportbedrijf Lelystad |Gemeente Lelystad", aldus Tanja.

Concreet
 • In 2016 heeft MHC Lelystad in samenwerking met Sportbedrijf Lelystad een waterveld gerealiseerd. 
 • De meerkosten van het waterveld ten opzichte van een traditioneel kunstgrasveld zijn destijds gefinancierd door de vereniging. 
 • Het onderhoud en de vervanging van het waterveld is overgedragen aan Sportbedrijf Lelystad. 
 • De vereniging is eigenaar de beregeningsinstallatie gebleven. 
 • Sportbedrijf Lelystad organiseert het jaarlijkse onderhoud van de beregeningsinstallatie op basis van de geraamde werkzaamheden excl. materialen en de vervanging na afschrijving. 
 • De kosten die hierbuiten vallen onder het zogenaamde eigenaarsonderhoud en zijn voor de vereniging.
 • Voor de beregening van het waterveld heeft de vereniging in 2016 een bron laten slaan. 
 • Er wordt grondwater gebruikt uit de geboorde bron die ongeveer 25m diep is. Het opgepompt water wordt ontijzerd met zout en in een buffertank opgesloten. 
 • Echter blijkt vanaf het begin dat het water wat uit de beregeningsinstallatie komt, een te hoog gehalte aan ijzer bevat. Dit ontstaat door de oxidatie van ijzer in water. Er komt bruin roestwater uit de bron en de beregeningsinstallatie wat sinds de aanleg van het veld voor de nodige problemen zorgt. Ook moet de vereniging in verhouding veel meer zout (ca 3000 kg per jaar) gebruiken als normaal gebruikelijk is.
 • Het bruine roestwater en het zout tast alle materialen op- en langs de velden aan, waardoor de vereniging deze eerder moet vervangen als gepland, denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingsmaterialen en sponsorborden. In algemene zin tast het alles op en rond het veld aan en draagt dit niet bij aan de representativiteit van de vereniging. Wij hebben navraag gedaan bij verenigingen die wij vanuit competitieverband bezoeken en die blijken hier geen last van te hebben. Ook heeft het ijzerhoudende water direct gevolgen voor de technische levensduur van de pomp en de sproeikoppen. De gevolgen voor de gezondheid en het milieu hebben wij niet nader bekeken.

Onderzoek en oplossing

MHC Lelystad zoekt een technische oplossing en vraagt de raad om ondersteuning om dit probleem op te lossen. De kosten bedragen naar verwachting € 25.000,-

Wij denken aan

Een duurzame oplossing in de vorm van ondergronds ontijzeren. (Uiteraard dient dit voorafgaand met onderzoek vastgesteld te worden of dit de meest efficiënte oplossing is. Hierbij worden er twee bronnen geboord, die om-en-om worden gebruikt om water te onttrekken voor het hockeyveld en om schoon water klaar te maken. Een gedeelte van het opgepompte water uit de actieve bron wordt belucht met zuurstof en ingebracht in de rustende bron. Hier stroomt het verrijkte water de bodem in en de aanwezige zuurstof zorgt onderin de bodem voor oxidatie van ijzer en mangaan. Het volgende etmaal wordt de actieve bron de rustende en andersom. Dit proces is volledig geautomatiseerd. In dit systeem krijgt het water langer de tijd om te reageren en wordt de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed bij piekafnames.

De grootste voordelen van dit systeem zijn

 • Betere kwaliteit van het water
 • 24/7 beschikbaarheid van schoon water, er zijn geen spoeltijden
 • Geen afname van waterkwaliteit bij piekopnames
 • Minder onderhoud
 • Geen afvalstroom van ijzerhoudend spoelwater
 • Geen chemische toevoegingen of zouttabletten bijvullen

 

 
17-1-2022 Nieuws