Nieuwsbericht: Jubileum/vrijwilligers

5-3 Nieuws
Beste allemaal, (leden, ouders/verzorgende(n), sponsor(en) en betrokken(en)),
MHC Lelystad staat aan de vooravond van een bijzondere periode.

De afgelopen twee jaren waren bijzondere jaren; voor iedereen gold de frustratie: niet weten wanneer je weer mag spelen/trainen, wanneer je je teamgenoten weer gaat zien, wanneer je weer een training mag gaan verzorgen, wanneer je weer als coach mag gaan optreden, wanneer je weer kunt genieten van ons prachtig clubhuis en last but not least niet weten wanneer je je dochter/zoon/team(genoot)/trainer/coach weer mag aanmoedigen.

Gelukkig is dat voorbij! We weten nu dat we weer mogen trainen, wedstrijden spelen, coachen en toejuichen. En we zijn zo blij dat dit op het juiste moment komt, omdat we in 2022 wat extra’s te vieren hebben:

MHC Lelystad bestaat 50 jaar!

Het definitieve programma volgt asap, maar noteer onderstaande data alvast in je agenda:

PROGRAMMA MHC LELYSTAD, 50 JAAR en verder

  • 18 maart SilverCup
  • 20 maart Verjaardag MHC Lelystadmet om 10.00 uur de officiële opening van ons lustrum.
  • Van 16.00 -19.00 uur: de sticks van het veld en de dansvloer op met The Dansant
  • 18 juni slotdag
  • 18 juni feest jongste jeugd
  • 24 juni lustrum feest (oud)-leden, leden van verdiensten en ereleden
  • 25 juni lustrum feest leden
  •  1 juli - 3 juli familie toernooi

Kortom; zoveel leuke vooruitzichten!

VRIJWILLIGERS

Echter, om dit alles te realiseren hebben we ook extra vrouw/mankracht nodig. Nu we weer volop mogen gaan, betekent óók dat we volop vrijwilligers nodig hebben.

Dus hierbij een oproep aan een ieder, met hart voor Ons MHC Lelystad; Heb je tijd (ook al is het een uurtje per week), meld je aan als vrijwilliger zodat je zoon/dochter, jij ook, kan blijven hockeyen, trainen, coachen én vooral juichen.

Via LISA kun je je aanmelden voor diverse diensten. Heb je vragen? Mail dan naar: [email protected]

Dank voor je support!
 
5-3-2022 PR Bijlage

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?