Nieuw bestuur

13-7 Nieuws

MHC Lelystad heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 juli jl. een nieuw bestuur gekozen.


Kees Sipkes is de nieuwe voorzitter en vertelt: ‘We hebben een heel enthousiast bestuur kunnen samenstellen en zijn er klaar voor om in de komende maanden verder te bouwen op wat de stuurgroep 2.0 en het voormalige bestuur heeft voorbereid en in gang hebben gezet. Gelukkig doen we dat als bestuur niet alleen, maar samen met vele anderen want er is nog heel veel te doen!’


We zullen werken aan  toekomst bestendige vereniging met als uitgangspunt : ”DE VERENIGING ZIJN WIJ ALLEMAAL!”


Hockey is een teamsport. Wij spelen dit met elkaar, hebben samen plezier en leveren samen prestaties. Wij helpen elkaar, willen elkaar beter maken en gaan samen uitdagingen aan, binnen en buiten het veld. 


Dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar evenzeer voor de vereniging waarvan wij onderdeel uitmaken. Sterker nog: ook ouders, ereleden, sponsoren, gemeente Lelystad, sportbedrijf Lelystad en de KNHB zijn verbonden aan MHC Lelystad en zijn daarmee ook "De Vereniging”.


Met hen zullen wij, meer dan ooit, de verbinding zoeken om onze visie tot uitvoering te brengen.


Wij bedanken Peter Hekking, Marcel van Kersbergen, Paul Vermeij en Marleen Beishuizen voor hun inzet van de afgelopen jaren.


Marleen zal haar functie als voorzitter TC continueren en  hiermee het nieuwe technische beleid tot uitvoering brengen.


Met trots presteren wij op de foto (van links naar rechts:

Tijs van der Zanden, Cees Endeveld, Kees Sipkes, Marcel Vrieling,  Nick Overwater en Tanja de Wit.

 
13-7-2020 Nieuws