1e contributieinning

3-9
Wij krijgen deze week een aantal vragen binnen naar aanleiding van de inning van het eerste deel van de contributie 2020-2021. Naar aanleiding van deze vragen willen we graag een aantal zaken nogmaals onder de aandacht brengen.

Contributieverhoging en betaaltermijnen
Op de ALV van 2 juli jl. is het voorstel aangenomen om de contributie voor het seizoen 2020-2021 te verhogen met 5%. Tevens is de ALV akkoord gegaan met het innen van de contributie in 2 termijnen (veld) en 1 termijn (zaal). In het vorige seizoen waren dit respectievelijk 3 (veld) en 2 (zaal) termijnen. Alle leden hebben op 11 juli jl. een mail ontvangen met daarin de door de ALV genomen besluiten. Tevens zijn de nieuwe bedragen en betaaltermijnen na de ALV op de website gepubliceerd. Mochten de nieuwe betaaltermijnen tot problemen leiden, kan er in uitzonderlijke gevallen in overleg met de penningmeester een regeling worden getroffen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester via [email protected]

Toeslagen Topteam en Selectieteam
Een topteam is een 1e senioren- of juniorenteam. Deze teams trainen in rpincipe 2x per week op het waterveld en spelen indien mogelijk hun thuiswedstrijden op het waterveld.
De toeslag selectieteam geldt voor (2e) teams, die op niveau worden ingedeeld (Dus bij 4 teams of meer per categorie) en die minimaal 1x per week op het waterveld trainen en indien mogelijk de thuiswedstrijden op het waterveld spelen.

Vrijwilligersborg
De vrijwilligersborg is tegelijk met de eerste termijn van de contributie in rekening gebracht. Ook dit is lijn met het door de ALV genomen besluit, waarover u per mail bent ge├»nformeerd. De vrijwilligersborg kan worden terugverdiend door het leveren van enkele diensten voor MHC Lelystad. Via LISA en op de website bent u inmiddels ge├»nformeerd over de mogelijkheid van het plannen van wedstrijdtafel- en bardiensten. Voor vragen over de vrijwilligersborg en diensten kunt u contact opnemen via [email protected]

Bovenstaande informatie is ook te vinden op de website www.mhclelystad.nl

Wij wensen iedereen een leuk en sportief seizoen toe!
 
3-9-2020 Bestuur