Contributie seizoen 2018 - 2019 

Abonnement

Leeftijd

Seizoen 2018-2019


Funkey 4 t/m 5 € 153,00
Benjamins 6 t/m 6 € 153,00
F-jeugd 7 t/m 7 € 179,00
E-jeugd 8 t/m 9 € 221,00
D-jeugd 10 t/m 11 € 246,00
C-jeugd 12 t/m 13 € 246,00
B-jeugd 14 t/m 15 € 271,00
A-jeugd 16 t/m 17 € 271,00
Senioren 18 t/m 34 € 302,00
Veteranen / Veterinnen 35 t/m 65+ € 302,00
Niet spelende leden 0 t/m 65+ € 48,00
Trainingsleden 5 t/m 65+ € 175,00
Trimmers 18 t/m 65+ € 175,00

Topteam contributie
€ 16,00
Selectie contributie
€ 11,00
Zaalhockey
€ 68,501. Voor de bepaling van de contributie wordt gebruik gemaakt van de leeftijd per 1 oktober en de status die een lid heeft in LISA. Met deze status corresponderen over het huidige seizoen bovenstaande contributiebedragen.

2. Aan nieuwe leden wordt eenmalig inschrijfgeld ad € 20 in rekening gebracht.

3. Donateurs zijn van harte welkom. Zij dienen minimaal € 25 te voldoen.

4. De hoogte van de contributie geldt voor geheel seizoen. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats. Nieuwe leden die na 1 januari lid worden betalen voor de rest van het seizoen de helft van het contributiebedrag. Het inschrijfgeld wordt wel volledig berekend.

5. Betaling van de contributie geschiedt in principe via incasso; hiertoe dient u de club te machtigen. Een machtigingsformulier kunt u downloaden door in te loggen met uw inlogcode.

6. Betaalt u liever handmatig, dan krijgt u per e-mail een factuur welke binnen 4 weken voldaan dient te zijn. Reguliere leden dienen de contributie voor 15 oktober van het lopende seizoen te voldoen. Betaling(en) na deze datum betekent automatisch een verhoging van de contributie met € 20 (aanmaningskosten). Tevens is de speler dan niet meer speelgerechtigd en mag geen trainingen meer bijwonen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

7. Indien u niet voor tijdige betaling kunt zorgdragen, dan dient u dit voor de uiterste betaaldatum te melden bij de penningmeester waarna u een betalingsregeling kunt treffen. De laatste termijn dient dan uiterlijk op 30 april van het lopende seizoen betaald te zijn.


 
Hoofdsponsor
 Vandaag jarig
Meike Bosker
Boaz Catsburg
Nog geen verslagen.
Design door EJA-webdesign | Powered by LISA | Privacyverklaring